Internet som verktyg att nå ut

internet toolsEn affärsidé är inte värd mycket om man inte sätter den i spel. Det finns många bra affärsidéer men få personer går hela vägen och genomför dem.Det mesta hamnar i ett teoretiskt och planerat stadium där man länge pratar om ”hur bra den här affärsidén är” eller ”hur långt vi skulle komma om vi fick med oss X och Y”.När man skall förankra en affärsidé och gå från plan till handling när det gäller ett projekt eller en marknadssatsning så är det A och O att ha en affärsplan samt en checklista som anger vilka steg man skall ta praktiskt.När det gäller det sistnämnda så handlar det mycket om att konkretisera projektet och definiera allas roller och positioner. Du bör i denna checklista eller handlingsplan ställa frågor såsom, vilka är med i projektet? Vem skall utforma affärsplanen? Vilka roller och ansvar har varje person i projektet? Vad i sin helhet vill företaget åstadkomma med projektet? Vilka mål och visioner finns? Vilka är tillgängliga under givna tider? Vem kommer äga vad om projektet blir ett bolag? Vilken bolagsform kommer projektet att ha?När du har checklistan klar och vet hur du skall gå vidare med projektet så är det dags att formulera affärsplanen. Det finns formalia för affärsplaner att hitta på nätet. När du har en mall för affärsplanen är det bara att börja skriva ned allt som behövs. Var noggrann, utförlig och se till att få med varenda detalj.Alla former av verksamheter måste ha en tydlig marknadsplan. Om du exempelvis är i färd med att starta en webbshop inom en viss vertikal är marknadsföringen den bit som man måste fokusera extra mycket på. Internet kommer vara din huvudsakliga marknadskanal eftersom det är via nätet dina kunder hittar till dig och vice versa. Som e-handlare måste du känna till din marknad, dina kunder och konkurrenter. Du kan inte ha ytliga kunskaper om din marknad och målgrupp; du måste kunna allt som ett rinnande vatten eftersom din verksamhet skall växa organiskt och bli störst inom det givna segmentet. Med hjälp av webbteknik och sökmotorer kan du både mäta och kvantifiera din trafik på nätet. Det kan få en fantastisk fördel gentemot dina konkurrenter om du förstår hur du mäter dina resultat. De mest sofistikerade verktyg finns idag att tillgå för att mäta både din egen och dina konkurrenters marknadsaktiviteter. Först och främst skall du fokusera på att förstå din egen plats på marknaden, utan den vetskapen vet inte hur skall agera för att ta ditt företag till nästa steg.Sätt mål och ribba högt och börja rusta för din marknadssatsning. Webbhandel är tuffare än någonsin och på samma sätt som i ett schackparti måste du ligga minst tre steg för dina motståndare.