Digitalisering i skola och fritids

All verksamhet inom skola och barnomsorg har digitaliserats de senaste åren. Digitaliseringen har medfört en hel del utmaningar men också många möjligheter. En av utmaningarna är att lära eleverna att tänka källkritiskt. I en värld där det är ett ständigt flöde av olika sorters information är det viktigare än någonsin. Ovanpå det så ska de lära sig hur de ska uppföra sig på nätet.

Men digitaliseringen innebär också massor av roliga möjligheter. På en smart digital plattform kan pedagogerna dokumentera barnens framsteg med bland annat filmer, foto och texter. Genom att skicka barnens material digitalt så kan föräldrarna också ta del av vad barnet gör på fritids och i skolan.

Vikten av en bra lärplattform

I Sverige är det upp till varje kommun och skola att välja de digitala plattformar som de vill använda. Det är viktigt att ta reda på vilka möjligheter olika plattformar erbjuder. Är du nyfiken på hur en lärplattform kan se ut så ta en titt online.

Eftersom det är höga krav på dokumentation så upplever en del pedagoger att arbetet med dokumentation tar upp alldeles för mycket tid. Med en digital lärplattform som kan hantera både dokumentation, kommunikation och planering så blir det förhoppningsvis mer tid över för barnen.